EnglishTurkish
EnglishTurkish

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğretim Modeli

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunun 31.08.2021 tarihli toplantısında 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında uygulanacak öğretim faaliyetlerine ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır:
 • 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze, uzaktan ve hibrit öğretim yöntemleri ile yürütülmesine,
 • Her programın tüm sınıflarındaki derslerin toplam kredi miktarının en az %30 en fazla %40 kadarının uzaktan öğretim, geri kalan kısmının yüz yüze veya hibrit öğretim yöntemleri ile yürütülmesine,
 • Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde derslerin hangi oranda yüz yüze, hibrit veya uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacağının ilgili fakülte kurulu kararı ile belirlenmesine,
 • Lisansüstü öğretim düzeyinde uzmanlık alan dersi ve danışmanlık dışındaki tüm derslerin uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülmesine,
 • Ortak zorunlu dersler kapsamındaki Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ve üniversite seçmeli derslerinin uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülmesine,
 • Yüz yüze, uzaktan veya hibrit öğretim yöntemi ile yürütülen bütün derslerin ara sınav, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları ile mazeret sınavlarının yüz yüze yapılmasına,
 • 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında öğretim süreçlerinin yürürlükteki mevzuat hükümleri yanında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğretim Süreci Uygulama Esasları, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2021-2022 Güz Yarıyılı Öğretim Süreci Rehberi ve Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine göre yürütülmesine,
 • Üniversite akademik ve idari personeli, üniversite personeli olmayan çalışanlar, öğrenciler ve misafirlerin yerleşkelere HES Kodları ile giriş yapmaları gerektiğinden, yerleşkelere girmek istediği tarihten en az 15 gün öncesinde iki doz aşı olmayanlar için 72 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılmasına,
 • Öğretim süreci ve uygulanacak pandemi kuralları ile ilgili her türlü bilgilendirmenin üniversite ve akademik birimlerin web sayfalarından yapılmasına,
 • Pandeminin seyrine göre süreç içerisinde yeni düzenlemeler yapılabilmesine,
 • Kronik hastalığı sebebiyle yüksek risk grubunda olduklarından veya farklı sebeplerden dolayı yüz yüze eğitime katılmak istemeyen öğrencilerin başvurmaları halinde kayıt dondurma taleplerinin üniversitemiz ilgili birim kurulları tarafından değerlendirilerek karar verilmesine,
 • Covid-19 nedeniyle karantina sürecine alınan öğrencilerin belgelendirmeleri kaydı ile devam zorunluluğu bulunan derslerinden en fazla 21 gün mazeretli sayılmalarına,

Oy birliği ile karar verildi.

                                                                       

 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosu

YÖK Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi 2021

 

 

                                                                                                                                                                          

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email