Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğretim Modeli

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunun 31.08.2021 tarihli toplantısında 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında uygulanacak öğretim faaliyetlerine ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze, uzaktan ve hibrit öğretim yöntemleri ile yürütülmesine, Her programın tüm sınıflarındaki derslerin toplam kredi miktarının en az %30 en fazla %40 kadarının uzaktan […]