Bütünleme Not Girişleri açılmıştır.

Öğrenci işleri otomasyon sisteminde karşılaşılan teknik bir hata nedeniyle Bütünleme not girişleri geçici olarak kapatılmıştı. Söz konusu hata ivedilikle giderilerek otomasyon sistemi tekrar Bütünleme not girişlerine açılmıştır.