ArabicEnglishPersianRussianTurkish
ArabicEnglishPersianRussianTurkish

Sabri Ülker Çevre Ödülü

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. Maddesi’nin “Temel Hak ve Özgürlükler” kısmında şöyle denmektedir: “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir ve çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.” Bu anayasal çerçevede başta yaşam kaynağı sularımızın korunması, bugünün ve yarının temelini oluşturan tüm çevresel değerlere sahip çıkılması, sıfır atık yaklaşımıyla doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve geliştirilen projeleri desteklemek için 2013 yılında Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA ve Yıldız Holding iş birliğiyle Sabri Ülker Çevre Ödülü oluşturulmuştur.

Türkiye çapında gerçekleştirilen Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün temel hedefi : “Çevre ve İnsan” başlığı altında su ve çevre kirliliğiyle mücadeleyi destekleyen, geliştiren, halkın katılımını teşvik eden, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan ve diğerlerinin de izinden gitmek isteyeceği kişi ve kuruluşların örnek çalışmalarını kitlelere duyurmak, paylaşmak ve özendirmektir.

Ödülü son kazananı Hydromx Enerji Tasarruf Projesi olmuştur. 2014’teki ödülü “AKUATİK” isimli proje, 2013’teki ödülü ise “Kaynayştır Projesi” almıştır. Bu yıl da ödülümüzü, ülkemiz için verimli çevresel çözümler sunacak olan bir projeyle buluşturmayı hedefliyoruz.

Kişi, özel kurum ve sivil toplum örgütlerinin katılabileceği ve projelerin sürdürülebilir su ve doğal kaynak kullanımı, sürdürülebilir karbon ve enerji yönetimi, sürdürülebilir atık yönetimi ve biyo-çeşitliliğin korunması alt başlıklarında yarışacağı ödüle başvurular 23 Aralık 2019 tarihinde başlamış olup, 23 Mart 2020 tarihine kadar devam edecektir. Kazananın 100 bin TL ile ödüllendirileceği yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için www.sabriulkercevreodulu.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email