Rektörün Mesajı

Prof. Dr. Akın LEVENT REKTÖR

1976 yılında kurulan Erzincan Meslek Yüksekokulu ve Erzincan Eğitim Yüksekokulu ile Türkiye Yükseköğretim hayatına başlayan ve Anadolu’da bir dünya üniversitesi özülküsü ile yola çıkan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, güçlü altyapısı ile bilime ve teknolojiye dayalı, yenilikçi ve sürekli geliştirici bir vizyona sahip olan, araştırma geliştirme odaklı, Üniversite-Sanayi işbirliğinin merkezinde yer alan, toplam kalite yaklaşımını tüm akademik ve idari birimlerine yaymayı ve tüm alanlarda uluslararasılaşmayı hedef haline getirmeyi amaçlayan bir üniversitedir.

Öğrencilerimizin, tüm akademik eğitim ve öğretim hayatlarında kendi ideallerine ulaşacak geniş ufuklara sahip, özgür düşünen bireyler olarak yetiştirmek üniversitemizin temel hedeflerindendir. Bu amaçla genç ve dinamik yapısı ile hizmet veren Üniversitemiz, öğrencilerini bilimsel, teknolojik, toplumsal, sosyal alanlarda farklılık ve yenilik getirecek etkinlikler ve projeler ile buluşturmaktadır.

Üniversitelerimiz sadece eğitim kurumları değildir. Bulunduğu şehir, bölge ve ülkenin gelişimi ve katkısına yönelik çalışmalar yapan, araştıran ve araştırmaları ile yeniliğe ışık tutan bilgi merkezleridir. Anadolu`da Bir Dünya Üniversitesi misyonu ile yola çıkan üniversitemiz de bölgemizin şartlarını ve beklentilerini eldeki imkânları en iyi şekilde değerlendirerek, daha ileri hedeflere ulaşmak için büyük çaba göstermektedir. Üniversitemiz; performans, kalite, uluslararası çalışma ortamı ve eğitim-öğretim faaliyetleri ile yükseköğretime farklılıklar getirecektir.

Biz bu duygularla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin ufkunu hep yüksekte tutacağız. Araştırma, bilgi üretimi,yenilik ve gelişim ile yolumuza devam edeceğiz.

Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Akın LEVENT
REKTÖR