ArabicEnglishPersianRussianTurkish
ArabicEnglishPersianRussianTurkish

Bağıl Değerlendirme ve Not Giriş İlan İşlemlerine İlişkin Duyuru

Üniversitemiz Senatosu’nun kararına istinaden, değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 30 ve üzeri olup ortalaması 80 ve üzeri olan sınıfların not değerlendirmeleri Not Dönüşümü Uygulama Esaslarındaki “Tablo 1: Not Dönüşüm Sistemi” tablosuna göre mutlak değerlendirme ile gerçekleştirilecektir. Bu nedenle bağıl değerlendirme uygulanıp ortalaması 80 ve üzeri olan şubelerin sonuçlandırmaları iptal edilmiş olup öğretim elemanları tarafından yeniden sonuçlandırma işlemi yapılması gerekmektedir.

 

Örnek Değerlendirme

Üniversitemiz Senato Kararı;

“2019-2020 Bahar yarıyılı ve Yaz Okulu ile sınırlı olmak üzere Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esaslarının 10. Maddesinin (a) bendinde belirtilen “Tablo 1: Standart T-Skorlarına Göre Harfli Not Aralıkları” tablosundaki “Mükemmel” sınıf düzeyinde bağıl değerlendirme kullanılmayacak olup, ilgili birimin alt limiti dikkate alınarak Not Dönüşümü Uygulama Esaslarındaki “Tablo 1: Not Dönüşüm Sistemi” tablosuna göre mutlak değerlendirme yapılacak ve bu tablodaki aralıklara göre harfli notlar oluşturulacaktır. Bu kapsamda 2019-2020 Bahar yarıyılındaki ilgili tüm ders değerlendirmeleri yeniden yapılacaktır.”

 

Bilgilerinize sunulur.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email