Öngösterim Görseli

Sade Bir Arka Plan Kullanın

Fotoğrafını Çektiğiniz Objeyi Tam Ortalamayın

Odağı Kilitleyin

Flaşınızın Etki Mesafesini Öğrenin

Yönetmen Gibi Düşünün

Düğmeye Basmak İçin Doğru Anı Bekleyin

Sadece Gün Işığında Çekim Yapın

Filtre Kullanarak Yapay Görüntüler Oluşturmaktan Kaçının

Objeye Vurgu Yapın

KURALLAR

Başvuru :

 1. Fotoğraflarda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve/veya Erzincan ilimiz ile ilgili içerikte olan öğrencilerimizin yaşamı, faaliyetleri, sosyal-kültürel-sportif etkinlikler, şehir yaşamı, doğa manzarası gibi temalar seçilecektir
 2. Aylık olarak sergilenen fotoğraflar arasında dönemsel ve yıllık olarak birinci seçilen fotoğraf sahiplerine belge verilecektir
 3. Fotoğraflar sadece e-posta yolu ile kabul edilir
 4. Fotoğraflar aşağıda belirtilmiş kurallar dâhilinde medya@ebyu.edu.tr adresine gönderilmelidir
 5. Bu etkinlik üniversitemiz öğrencileri ve tüm personelimizin katılımına açıktır
 6. Katılımcılar bir seferde en fazla 2 fotoğraf gönderebilir ve aynı katılımcının ayda bir defa başvurusu kabul edilecektir
 7. Kurul tarafından belirli zaman aralıklarında seçilen en iyi fotoğraf aylık  olarak üniversitemiz ana sayfasındaki üst kısımda bulunan büyük görseller arasında sergilenecektir
 8. Fotoğrafa ilâveten aşağıdaki bilgiler eklenmelidir:
   • fotoğrafı çekenin adı soyadı
   • öğrencinin bölümü
   • personelin bağlı olduğu birim
   • fotoğrafın çekildiği tarih
   • fotoğrafın çekildiği yer
   • fotoğraf için tercih edilen isim (kurul tarafından değerlendirilecektir)
   • çekilen fotoğraf ikinci bir yazılım, montaj gibi bir işlemden geçirilmeden özgün haliyle gönderilmelidir

Fotoğrafın Teknik Özellikleri :

 1. Çözünürlük en az 1920*1080 piksel,
 2. En boy oranı 16:9,
 3. Dosya boyutu en fazla 10 MB,
 4. Renkli veya siyah beyaz,
 5. Dosya uzantısı jpg veya jpeg olmalıdır
 6. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğini belirtebilecek isim, logo, tarih, imza vb. işaretler bulunmamalıdır

 

Yasal Sorumluluklar Hakkında Bilgilendirme ve Diğer Hususlar :

Fotoğraflarda bulunan canlı veya cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb. hususlara ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve gönderene aittir. Katılımcılar gerekli izinlerin (eserde yer alan kişi, araç, mekân, eser, kavram vb. için) kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi sorumlu tutulmayacaktır

Katılımlar; mahremiyet, reklam hakları veya fikri mülkiyet ve telif hakları da dâhil olmak üzere bir başkasının haklarını ihlal etmemeli, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi değerlerine uygun olmalıdır. Aksi bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir

Katılımcıların daha önce herhangi bir yerde yayınlanan eser niteliğinde olan veya ödül almış ya da sergilenmiş fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından kabul edilen ya da sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi web sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere yayınlama, kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Katılımcı bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feregat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kurumsal işbirliği içinde bulunduğu 3. kişilere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nden izin almak kaydıyla kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik ve çoklu düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır)

Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder

Katılımcı çekilen fotoğrafların FSEK md 86/2 f.3 uyarınca günlük hadiselere ilişkin olduğunu, işbu nedenle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin ilgili fotoğrafların kullanımına ilişkin kanunen izne ihtiyacı olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu hususa rağmen ilgili fotoğraflarda yer alan kişilerin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nden maddi ve/veya manevi tazminat talebinde bulunmaları halinde her türlü yükümlülüğün kendisine ait olduğunu, fotoğrafların kullanımı sebebiyle fotoğraflarda yer alan kişiler tarafından kendisine yapılan maddi, tazminat taleplerine ilişkin ise hiçbir koşul altında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ne rücu hakkı bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder

Etkinliğin düzenleyicisi ve yürütücüsü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’dir

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir

Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin kararları geçerlidir

Başvurusunu tamamlayan her katılımcı, üstte belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır

İnsanlardan Model Olmalarını Beklemeyin

Siyah Beyaz Çekimden Korkmayın

Işığa Dikkat Edin

Kompozisyonu Sadeleştirin

Objeye (Gerektiği Kadar) Yaklaşın

Açı Belirleyin

Ön ve Arka Fonları Doğru Seçin

Düşünerek Fotoğraf Çekin

Gerektiğinde, Karede Canlı Bulundurmaya Özen Gösterin